Türkiye Mağaracılık Federasyonu ile temasa geçmek istiyorsanız:  bilgi@tumaf.org

Mağara Kurtarma Koordinasyon Kurulu ile temasa geçmek istiyorsanız: bilgimk@tumaf.org