Türkiye Mağaracılık Federasyonu’na bağlı dernek ve kulüpler

Dernekler

Üniversite Kulüpleri (Danışma Kurulu)

  • Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırmaları Topluluğu (AKÜMAK) – facebook
  • Anadolu Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü (ANADOSK)
  • Ankara Üniversitesi Mağara Araştırma Birimi  (ANÜMAB) – facebook
  • Boğaziçi Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (BÜMAK) – twitterfacebooktumblr
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Mağara Araştırma Kolu (DEUMAK) – facebook
  • Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (EMAK) – facebooktwitter
  • Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (HÜMAK) – blogfacebook
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübü (İTÜMAK) – facebook
  • Uludağ Üniversitesi Mağara Araştırmaları Spor Topluluğu (UMAST) – facebooktwitter